Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2013

PinkSky
Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest, mieć to, czego się nie posiada, dotykać kogoś kto nie istnieje.
— Olga Tokarczuk "Dom dzienny, dom nocny"
Reposted fromcatchdream catchdream
PinkSky
Rozpuszczam włosy i grzeszę w myślach, w ukryciu nocy, w snach.
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viacatchdream catchdream
PinkSky
na pewno czułeś kiedyś
wielki strach,że oto
mija twój najlepszy czas
— Coma,Leszek Żukowski
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek
PinkSky

    
      Jest we mnie coś, co nie do końca odpowiada ogólnie przyjętym normom, zasadzie „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Pociągają mnie nie te rzeczy, co trzeba: lubię pić, jestem leniwy, nie mam boga, polityki, idei ani zasad. Jestem mocno osadzony w nicości, w swego rodzaju niebycie, i akceptuję to w pełni. Nie czyni to ze mnie osoby zbyt interesującej. Nie chcę być interesujący, to zbyt trudne. Pragnę jedynie miękkiej, mglistej przestrzeni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zostawiono mnie w spokoju. Z drugiej strony, kiedy się upijam, krzyczę, wariuję, tracę panowanie nad sobą. Jeden rodzaj zachowania nie pasuje do drugiego. Mniejsza z tym.

-Charles Bukowski

Reposted fromArgoiris Argoiris
PinkSky
Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest, mieć to, czego się nie posiada, dotykać kogoś kto nie istnieje.
— Olga Tokarczuk "Dom dzienny, dom nocny"
Reposted fromcatchdream catchdream
PinkSky

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego,
czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś.

Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.

— Mark Twain
Reposted fromDaktylogram Daktylogram

May 16 2013

PinkSky
Soon
Reposted fromreszka reszka

May 15 2013

PinkSky
0663 3f9a
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
PinkSky
0802 2f8c
Reposted fromkallisto kallisto

April 08 2013

PinkSky
2309 b706
Reposted fromDeiji Deiji

April 06 2013

PinkSky
Utoniesz w moich oczach, potem się zakochasz i będę Ci się śnić po nocach.
Reposted fromlabellavita labellavita

March 17 2013

PinkSky
Nigdy nie miała normalnego, zdrowego związku, chociaż jednym z jej największych pragnień w życiu było zaznać czułości i miłości.
— Sylvain Reynard, Piekło Gabriela
Reposted fromcherrykiss cherrykiss
PinkSky
3560 f79e
Reposted frombrianziundloele brianziundloele
PinkSky
3586 cd8f 500
Reposted fromRybenka Rybenka
PinkSky
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Camus, "Dżuma"
Reposted fromzajebac zajebac

February 16 2013

PinkSky
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
— Stefan Wyszyński
Reposted fromcherrykiss cherrykiss
PinkSky
Jestem za blisko, żeby mu się śnić.
Nie fruwam nad nim, nie uciekam mu
pod korzeniami drzew. Jestem za blisko.
— Wisława Szymborska.
PinkSky
Nie ma zbyt dużo życia w tym jak żyjesz.
Reposted from169cm 169cm

February 09 2013

PinkSky
No more tears, my heart is dry
I don't laugh and I don't cry
I don't think about you all the time
But when I do - I wonder why.
— One day baby, we'll be old... /;)
Reposted fromsonaive sonaive
PinkSky
Przesłanie Pana Cogito

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

strzeż się jednak dumy niepotrzebnej
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz
powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy
światło na murze splendor nieba
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy

czuwaj - kiedy światło na górach daje znak - wstań i idź
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów

Bądź wierny Idź
Reposted fromteaholic teaholic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl